Работа по проект на МОН "Образование за утрешния ден"

 

Заповед на МОН

 

Обща информация за проекта

 

Правила за дейност 6

 

Работа на децата по проекта

 

2.Б клас с ръководител на проекта -  г-жа Хр. Зелямова      

 

   

 

2.В клас с ръководител на проекта г-жа Р. Янева

 

                                           


 

Работа по проект " Подкрепа за успех"

 

Документи:

 

 

Програми на групите:

 

 

 

КОНТАКТИ:

059623117 - Директор

059623116 - Канцелария

0893488021

Адрес: гр. Поморие, п. к. 8200, обл. Бургас; ул. Солна 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти