ОБУЧЕНИЕ

Габриела Иванова 10.а кл. - приравнителни изпити

 

На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение !

 

НАПОМНЯМЕ   на учениците в СФО , че изпитна сесия януари-февруари ще започне на 18.01.2021г. 

 

КОНСУЛТАЦИИ  за учениците в СФО всеки ден от 14:00 до 15:00 ч.
по предварителна уговорка на тел. 0876104279


График за януарската сесия - тук

 

Списък с квестори за януарска сесия - тук

 

УЧЕБНИЦИ:        1 клас         6 клас                 8 клас                10 клас               12 клас

                                 2 клас         7 клас              9 клас           11 клас

 

КОНСПЕКТИ:  1 клас       6 клас             8 клас           10 клас            12 клас

                                                           7 клас             9 клас           11 клас

                         

Приравнителни изпити: график

                                                                    квестори

 

 


УЧЕБНИЦИ - списъка по класове е тук


 

 

 

 

КОНТАКТИ:

059623117 - Директор

059623116 - Канцелария

0893488021

Адрес: гр. Поморие, п. к. 8200, обл. Бургас; ул. Солна 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти