Заповед за изготвяне изпитни материали за олимпиада по БЕЛ

Заповед за олимпиада по математика за 4. клас на 16.01.2021 г.

Заповед общо събрание 14.01.2021 г.

Справка за месечни отсъствия по класове - 2021 г.

Заповед - МОН -31.12.2020 г. 


Заповед Коледни тържества

Заповед РД-10-193 от 13.11.2020 г.

Заповед РД-10-192 от 13.11.2020 г.

Заповед РД-10-185 от 11.11.2020 г.

 

Заповед - във връзка с приключване на ел. дневник 

Заповед - задължения свързани с ел. дневник

 

КОНТАКТИ:

059623117 - Директор

059623116 - Канцелария

0893488021

Адрес: гр. Поморие, п. к. 8200, обл. Бургас; ул. Солна 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти