Електронни учебници

Първи клас

1.Български език - БУКВАР , ЧИТАНКА

2. Математика - МАТЕМАТИКА за първи клас

3. Околен свят - Околен свят за 1. клас

4. Музика - Музика за първи клас

5. Изобразително изкуство - Изобразително изкуство за първи клас

6. Технологии и предприемачество - Технологии и предприемачество за първи клас

 

Втори клас

1. Български език -  Български език , Читанка

2. 

 

КОНТАКТИ:

059623117 - Директор

059623116 - Канцелария

0893488021

Адрес: гр. Поморие, п. к. 8200, обл. Бургас; ул. Солна 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти