!!! Свободни места за ученици!!!

 

Свободни места за 1. клас - 6 места

Свободни места в 3. клас- 2 места

Свободни места за 5. клас - 12 места 

Свободни места за 7. клас- 3 места

Свободни места за 8. клас - 2 места

Свободни места за 9. клас - 2 места 

За електронно кандидатстване в 1. клас натиснете тук

 

Записани ученици в I клас след I-во класиране 

 

 

Заповед за план - прием за учебната 2020/2021 г.

 

Утвърден държавен план прием - за 8. клас

 

Ред за прием на учениците в 8. клас през учебната 2020/2021 г.

 

Ред и график за прием в І клас през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

Прием за ІV полудневна подготвителна група  (6 годишни)

 

Заявление - PDF

Заявление - WORD

 

Заявление - онлайн

 

 

КОНТАКТИ:

059623117 - Директор

059623116 - Канцелария

0893488021

Адрес: гр. Поморие, п. к. 8200, обл. Бургас; ул. Солна 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти