Модул "Площадки за обучение по безобасност на движението по пътищата"
Открит урок по БДП

 

Особено важна и неделима част от образованието на децата е тяхната сигурност в динамичната градска среда, културата им по отношение безопасното движение по пътищата.

Поднесен като игра, откритият урок, в който взеха участие третокласниците от СУ „Иван Вазов“, превърна знанията в практически умения. С помощта на специалната новооткрита площадка в двора на училището, децата пресъздаваха реални ситуации като участници в движението и правилата, които е необходимо да се спазват.

Заместник – директорите г-жа Ася Пеева и г-н Николай Каприев разкриха подробности около проекта за площадка по БДП, одобрена от Министерството на образованието и науката. Класните ръководители – г-жа Ванчурова, г-жа Блажева и г-жа Димитрова поднесоха на децата интересни факти за светофарите, поставяха въпроси на учениците.

Специални гости на това събитие бяха и кметът на града – Иван Алексиев, полицейски инспектор Георги Димитров и Анелия Гочева – инспектор Детска педагогическа стая.