Изпитна сесия СФО август - септември 2021 г.

Заповед Живка Петрова 8.а клас: поправителни изпити; изпити за оформяне на срочна оценка

Заповед Преслава Иванова 9.а клас


Ученици дневна форма на обучение и техните приравнителни изпити изпити:

Ученици СФО и дати на техните изпити


На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение !


Изпитна сесия април-май

Ако заповедта на министъра на здравеопазването разреши сесия април-май ще започне на 12.04.2021 г. 

 

График на учениците в СФО и техните изпити за сесия април/май - тук

 

Списък с квестори за сесия април/май - тук

 

 

УЧЕБНИЦИ:        1 клас         6 клас               8 клас          10 клас               12 клас

                                 2 клас         7 клас              9 клас           11 клас

 

 

КОНСПЕКТИ:    1 клас         6 клас     8 клас       10 клас      12 клас

                               2 клас       7 клас         9 клас     11 клас         

 


НАПОМНЯМЕ   на учениците в СФО , че изпитна сесия януари-февруари ще започне на 18.01.2021г. 

 

КОНСУЛТАЦИИ  за учениците в СФО всеки ден от 14:00 до 15:00 ч.
по предварителна уговорка на тел. 0876104279


График за януарската сесия - тук

 

Списък с квестори за януарска сесия - тук

 

УЧЕБНИЦИ:        1 клас         6 клас               8 клас           10 клас               12 клас

                                 2 клас         7 клас              9 клас           11 клас

 

КОНСПЕКТИ:  1 клас       6 клас             8 клас           10 клас            12 клас

                                                           7 клас             9 клас           11 клас

                         

Приравнителни изпити: график

                                                                    квестори

 

 


УЧЕБНИЦИ - списъка по класове е тук