Заповед за определяне на "Занимания по интереси" за учебната 2021/2022 г.

Заповед за определяне на съставяне и задържане на училищна комисия при приемане на документи и записване на учениците в 8. клас

График за приемане на документи и записване на ученици в 8. клас
 

1. Заповед ОЕСР май 2021 г.

2. Заповед ОЕСР май 2021 г.

График ОЕСР май 2021 г.

Заповед - състезание "Любословие" - чужд език - 13.04.2021 г.

Заповед - състезание "Европейско кенгуру" - 15.04.2021 г.

Заповед от Кмета г -н Иван Алексиев - неучебни дни - 01.04 - 02.04.2021 г.

Заповед ОЕРС - 19.03.2021 г.

Заповед - ОЕРС - 12.03.2021 г.

Заповед за изготвяне изпитни материали за олимпиада по БЕЛ

Заповед за олимпиада по математика за 4. клас на 16.01.2021 г.

Заповед общо събрание 14.01.2021 г.

Справка за месечни отсъствия по класове - 2021 г.

Заповед - МОН -31.12.2020 г. 

Заповед за удължаване на противнипидимични мерки до 31.01.2021 г.


Заповед Коледни тържества

Заповед РД-10-193 от 13.11.2020 г.

Заповед РД-10-192 от 13.11.2020 г.

Заповед РД-10-185 от 11.11.2020 г.

 

Заповед - във връзка с изключване на ел. дневник 

Заповед - задържания се свързва с ел. дневник