Условия за получаване на стипендии за II срок на 2020/2021 уч. год - заповед

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование - тук

 

Разпределение на средствата по видове стипендии за 2020/21 уч. г. - заповед и разпределение

 

Условия за получаване на стипендия за Iсрок на 2020/21 уч. г. - заповед

 

Заявление декларация - Приложение 1

Заявление декларация - Приложение 2

Заявление декларация - Приложение 3

Заявление декларация - Приложение 4