В период 28 - 30.06.2021 г. училище "Иван Вазов" гр. Поморие за участие в мобилност 2 по НП "Иновации в действие", като посети своя партньор СУ "Райчо Каролев" гр. Габрово.

Групата педагогически специалисти бяха посрещнати от възпитаниците и учителите на иновативното училище, както и от директора г-жа Арсова.

Иновативният урок на училището домакин представи г-жа Елисавета Даскалова, съвместно нейните ученици от втори клас. Използвайте визуално програмиране чрез опознаване на работно поле на конкретна визуална среда показва уменията на учениците за работа с блокове за прости команди с цикли и ползване на средата за визуално програмиране.

На 30.06.2021г. педагогически специалисти от СУ "Иван Вазов" гр. Поморие за участие в Първи облачен форум "Иновативни методи и подходи за създаване на всички за всеки ученик" гр. Габрово, където бяха представени добри практики в иновативното обучение в сферата на химия, физика, човек и природа, биология и математика на водещи училища от цяла България.

Мобилността за популяризиране и мултиплициране на добри практики е политика на МОН, свързана със създаване на условия и подкрепа за развитие на културата за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища. Основната цел на програмата е създадена за създаване на култура и иновации в училищата на страната, за креативно мислене, нововъведения в полза за постигане на успех и за постигане на успех при учениците като създадени условия за педагогически специалисти, които да анализират, за да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.