В периода 28 – 30.06.2021 г. училище "Иван Вазов" гр. Поморие участва в мобилност 2 по НП "Иновации в действие" , като посети своя партньор СУ "Райчо Каролев" гр. Габрово.

Групата педагогически специалисти бяха посрещнати от възпитаници  и учители на иновативното училище , както и от директора г-жа Арсова.

Иновативният урок на училището домакин представи г-жа Елисавета Даскалова, съвместно нейните ученици от втори клас.  Урокът по визуално програмиране чрез опознаване на работно поле на конкретната визуална среда показа уменията на учениците за работа с блокове за прости команди с цикли и ползване на средата за визуално програмиране.

На 30.06.2021г. педагогическите специалисти от СУ "Иван Вазов" гр. Поморие участваха в Първи областен форум "Иновативни методи и подходи за създаване на бъдеще за всеки ученик" гр. Габрово , където бяха представени добри практики в иновативното обучение в сферата на химия, физика, човекът и природата, биология и математика на водещи училища от цяла България.

Мобилността за популяризиране и мултиплициране на добри практики е политика на МОН, свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища. Основна цел на цел на програмата е подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.