НОВО! Българска национална телевизия и Министерство на образованието и науката стартират съвместна програма, предназначена за учениците, на които им предстои държавен зрелостен изпит. Програмата ще се излъчва в „Матурата на фокус“.

В поредицата „Матурата на фокус“, предназначена за зрелостниците, ще се разглеждат теми, свързани с езиковите правила, ключови теми, идеи, мотиви, образи и герои от произведенията, включени в държавния зрелостен изпит по български език и литература. Видеата ще се излъчват в сряда и четвъртък от 8.00 часа и 15.00 часа, с повторение в неделя от 8.00 часа по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17.30 часа.

 

Заповед на СУ "Иван Вазов" от 08.02.2021 г.

 

Заповед на МОН

 


Информационно табло за зрелостника


Заповед МОН за ДЗИ

Наредба № 3 за организация и провеждане на ДЗИ

Заявление за допускане до ДЗИ

 

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

 

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

 

Инструктаж на зрелостника

Инструктаж на квестор

Инструктаж на консултант чужд език

 

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

 

 

Видео инструктаж за зрелостника

 


 

Инструктаж за квестор на ДЗИ

 

Видео инструктаж за квестор