Скъпи ученици, създадохме тези презентации специално за Вас! Те ще Ви дадат полезна информация по актуални теми!

 

              

 

 


1.А клас                                               1. Б клас

/г-жа Т.Блажева, г-жа Р. Райкова/              / г-жа Ст. Ванчурова, г-жа Б. Тодорова/

                      

 


1. В клас                                                           2.А клас

/г-жа В. Димитрова, г-жа В. Богданова/          /г-жа Хр. Гуджукова, г-жа Сн. Желязкова/

                   

 


 

2. Б клас

/г-жа Гр. Найденова, г-жа В. Павлова/

 


2. В клас

/г-жа Р. Янева, г-жа Л. Боева/ 

 

            

            

 

РЕЛИГИЯ

 


 

 

Проект по "Човек и общество" на 3. Б клас

"Априлското въстание и Освобождение на България"

/г-жа Л. Пенова, г-жа З. Куцарова/

 

 

3.Б клас                                                         3.В клас

/г-жа Л.Пенова, г-жа З. Куцарова/              / г-жа Хр. Зелямова, г-жа Кр. Якова/

            

 

 


 

4.В клас 

/г-жа Г. Демирева/

първи опити на децата в презентациите

 

Живот във водата

 

Христина Вардалиева                           Антония Илиева                              Наталия Ангелова

       

Александър Ницов                           Александър Ницов                         Божидара Карабашева

      

 

 


                   

             Изобразително изкуство                    8.А клас - Англисйки език                   Англисйки език

                 /г-жа М. Вардалиева/                         / г-жа Р. Нейчева/                             /г-жа Р. Нейчева/

 

       

 


 

 9 май - Ден на Победата

7. А - Деница Димитрова                               7. А - Мартин Иринов                                               9. А - Георги Георгиев

7. А - Деница Димитрова