План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда за учебната 2021/2022 г.   


         

 Уважаеми родители и ученици,

        Приложено представяме на Вашето внимание утвърдените от нашето училище мерки за обучение и насоки на МОН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година, във връзка с КОВИД – 19.