Уважаеми участници,

       Във връзка с провеждането и организацията на състезанието "Обичам те, българска реч!" Ви уведомяваме, че на заседание на Училищното настоятелство на ОУ "Елин Пелин" гр. Бургас,  с Протокол № 4 от 22.04.2021 г. е взето решение състезанието да бъде без такса правоучастие. Внесените до момента такси ще бъдат възстановени.