Протокол с резултатите на участниците във Великденско математическо състезание

Наградени участници във Великденско математическо състезание

 

 

***************************************************************************************************************************************************

 

 

Великденско математическо състезание

16.04.2022 г.

 Ще се проведе на 16.04.2022 г. в СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие в сградата на училището на адрес ул. „Солна“ №19 от 8:30 часа.

Времетраене: 1-2 клас – 8:30-10:00 часа

               3-12 клас – 8:30 – 10:30 часа

 Записвания до 13:00 часа на 30.03.2022 г. в канцеларията на училището с внасяне на такса от 10 лв. и подаване на декларация по образец /за учениците от СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие записването е при преподавателите по математика и при класните ръководители/. За записвания, моля попълнете приложения протокол тук. Протоколът се изпраща на e-mail: mzoteva@gmail.com. Разпределението на участниците по зали ще бъде обявено в сайта на училището на 13.04.2022 г. Резултатите от проведеното състезание ще бъдат предоставени на класните ръководители и учителите по математика на 21.04.2022 г. Официалното награждаване ще се състои на 27.04.2022 г. от 13:00 ч. в актовата зала на СУ „Иван Вазов”.

 

 Декларацията за информираност и съгласие може да изтеглите от тук: