Екип

Петя Казакова - директор

Ася Пеева - заместник- директор по учебната дейност

Николай Каприев - заместник- директор АСД

Емилия Канакиева- ресурсен учител и логопед

Станина Делина - п едагогически съветник

Ася Динолова- п сихолог

Учители в начален етап- I- IV клас

Елена Коева- II а клас

Ганка Демирева -II б клас

Биляна Тодорова - II в клас

Тодорка Блажева - III а клас

Стефка Ванчурова - III б клас

Василка Димитрова - III в клас

Христина Гуджукова - IV а клас

Грета Найденова- Райкова- IV б клас

Росица Янева- IV в клас

Славена Стоянова- I а клас

Зорница Куцарова- I б клас

Христина Зелямова - I в клас

Илка Ерменлиева- английски език- начален етап

Надка Калчева - Лалева- учител ФВС в начален етап

Учители в ГЦОУД

Женя Павлова- I а клас

Теодора Василева- I б клас

Радостина Райкова- II а клас

Лилия Косева- II б клас

Вержиния Богданова- II в клас

Снежана Желязкова- III а клас

Ванина Павлова- III б клас

Лъчезара Боева- III в клас

Зорница Куцарова- IV а клас

Кремена Якова- IV б, в клас

Български език и литература

Петя Казакова

Мариана Карталова

Златина Янакиева

Златина Жекова

Философски цикъл

Златина Жекова

Златина Янакиева

Кольо Николов

Английски език

Йорданка Ванчурова 

Румяна Нейчева

Ирина Купенова

Руски език

Станислава Китанова

Математика

Атанаска Матева

Детелина Симеонова

Мария Тальокова

Информационни технологии

Мария Зотева - ръководител направление на информационни и комуникационни технологии

Невена Станкова

Кольо Николов-

Технологии и предприемачество

Кольо Николов

Биология и здравно образование

Антонина Ичкова

География и икономика

Недялка Радева

История и цивилизации

Дона Лаловска

 Химия и опасност в околната среда и физика и астрономия

Иван Тенекеджиев

 Музика

Светлана Вълкова

Изобразително изкуство

Мария Вардалиева

Физическо възпитание и спорт 

Диян Тенев 

Диана Благоева

Гражданско образование

Кольо Николов

 Завеждащ административна служба

Ася Делякова

Домакин

Драга Тодорова

Огняри

Асен Тодоров

Борислав Страволемов

Хигиенисти

Ана Ванкова

Еда Руфат

Анка 

Добринка Асенова

Медицински сестри: Мара Райкова и Снежа Ванчурова