Екип

Петя Казакова-в.и.д Директор

Ася Пеева-заместник-директор по учебната дейност

Иван Тенекеджиев-заместник директор по учебната дейност

Николай Каприев-заместник-директор АСД

Емилия Канакиева-ресурсен учител и логопед

Ася Динолова-психолог

Нанси Волдт-Каприева-психолог

Персиана Иванова-психолог

 

Учители в начален етап-I-IV клас

Елена Коева-III а клас

Ганка Демирева-III б клас

Биляна Тодорова-III в клас

Тодорка Блажева-IV а клас

Стефка Ванчурова-IV б клас

Василка Димитрова-IV в клас

Христина Гуджукова-I а клас

Грета Найденова-Райкова-I б клас

Росица Янева-I в клас

Славена Стоянова-II б клас

Зорница Куцарова-II в клас

Христина Зелямова-II а клас

Илка Ерменлиева-английски език-начален етап

Надя Калчева-Лалева-учител ФВС в начален етап

 

Учители в ГЦОУД

 

Женя Павлова-III а клас

 

Вержиния Богданова-III б клас

 

Радостина Райкова-IV а клас

Лилия Косева-IV б клас

Ванина Павлова-I б клас

Десислава Цветанова-I а клас

Кремена Якова-II б клас

Петя Друмева-I в клас

Радослава Карагьозова-III в

 

Български език и литература

Мариана Маринова

Петя Казакова

Мариана Карталова

Златина Янакиева

Мария Петрова

 

Математика

Атанаска Матева

Люба Страволемова

Габриела Арабаджиева

Валентина Лалева

 

Философски цикъл

Златина Янакиева

Кольо Николов

 

Английски език

Румяна Нейчева

Ирина Купенова

Десислава Николова

Султанка Донева

 

Руски език

Станислава Китанова

 

Информационни технологии

Мария Зотева - ръководител направление на информационни и комуникационни технологии

Невена Станкова

Кольо Николов

 

Технологии и предприемачество

Кольо Николов

 

Биология и здравно образование

Антонина Ичкова

 

География и икономика

Недялка Радева

 

История и цивилизации

Дона Лаловска

 

Химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

Иван Тенекеджиев

Катя Душева

 

Музика

Светлана Вълкова

 

Изобразително изкуство

Мария Вардалиева

 

Физическо възпитание и спорт 

Диана Благоева

Георги Вражев

 

Гражданско образование

Кольо Николов

 

Завеждащ административна служба

Ася Делякова

 

Домакин

Драга Тодорова

 

Огняри

Асен Тодоров

Борислав Страволемов

 

Хигиенисти

Ана Ванкова

Еда Руфат

Генка Кирова

Сашка Чернева

Пенка Топалова

Мария Стоянова

 

Медицински сестри: Мара Райкова и Снежа Ванчурова