История

 

 Образованието в Анхиало – днешното Поморие има дълбоки корени. Така е защото градът през античността и средновековието е център на митрополия и резиденция на византийски аристократи, а през турското робство с привилегии при производството на сол. Преди Освобождението в града съществуват гръцко и турско училище, но българско все още няма.

 

Първото българско училище отваря врати на 20 октомври 1879 г в наети помещения. Първата училищна сграда отваря врати на 28 септември 1882 г.

 

През 1906 година започва антигръцко движение, когато при стълкновенията градът е опожарен. Изгарят всички анхиалски училища – българското, двете гръцки и турското. Настоятелството отново наема помещения и през ноември 1906 година учебните занятия са възстановени, отворена е и забавачка. От тогава остава да съществува само българското училище.

 

През 1910 година започва да се строи нова училищна сграда. Тя е осветена на 1 януари 1912г. Следват трудни военни години – учителите са мобилизирани, училищата са затворени, в тях са настанени войници, руски емигранти, тракийски и македонски бежанци. Непълна смесена гимназия има от 1918 г.

 

През февруари 1929 година настъпилите големи студове прекъсват учебната дейност. През същата година към манастир „Св. Георги” е открит филиал.

 

През 1934 година е създадена първата училищна духова музика, през 1937 учениците получават безплатни закуски, през 1940 е открита училищна трапезария.

 

През 1935 година непълната гимназия е закрита. Пак наближават трудни военни години. Непълната (десетокласна) гимназия отново отваря врати на 22 ноември 1944 година.

 

След втората световна война през 1948 г. е изградено народно основно училище Иван Вазов, в което сега се помещава началният етап.

 

През 1959 годна училището се преобразува в средно политехническо училище. През 1961 година е открита вечерната гимназия. Безплатни учебници учениците получават от 1977 година. През 1978 е основан училищния естраден (рок) състав.

 

През есента на 1981 година НОУ Иван Вазов и гимназията се сливат в ЕСПУ. На 2 февруари 1991 година е възстановено старото име на училището.

 

През 1997 година е въведено обучение по религии. Профилирано компютърно обучение има от 2001 година.

 

През 2007 година по повод годишнина от основаването бе осветен барелеф на патрона – Иван Вазов.

 

През всичките тези години през училището преминават випуск след випуск поколение след поколение. В него се учат много известни учени, интелектуалци, лекари, хора на духа и управленци, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света.

 

Сегашното СУ „Иван Вазов” е достоен продължител на тази вековна просветна традиция – училище, в което се обучават нашите деца и ще учат бъдещите им наследници.