УЧЕБНИЦИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

 

 

 Електронни учебници

Първи клас

1.Български език - БУКВАРЧИТАНКА

2. Математика - МАТЕМАТИКА за първи клас

3. Околен свят -  Околен свят за 1. клас

4. Музика -  Музика за първи клас

5. Изобразително изкуство - Изобразително изкуство за първи клас

6. Технологии и предприемачество -  Технологии и предприемачество за първи клас

 

Втори клас

1. Български език -  Български език, Читанка