Прием за учебната 2021/2022 г

ПРИЕМ 8. КЛАС - СВОБОДНИ МЕСТА 5

Заповед прием  - допълнение

Приложение прием - допълнение

 


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В I "A" КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В I "Б" КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В I "В" КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Заповед за училищния план - прием в  1. клас за учебната 2021/2022 г.

План-прием за учебната 2021/2022 г. за 1. и 5. клас

 За електронно кандидатстване в 1. клас натиснете тук

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

Приложение 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ

Заповед за план - прием за учебната 2020/2021 г.

Заявление избираеми часове

Заявление спортна дейност

Заявление целодневна организация на учебния ден

 

Ред и график за прием в І клас през учебната 2020/2021 г. 


Утвърден държавен план прием - за 8. клас

 

Ред за прием на учениците в 8. клас през учебната 2020/2021 г.

 

 

 

 

 

Прием за ІV полудневна подготвителна група  (6 годишни)

 

Заявление - PDF

Заявление - WORD

 

Заявление - онлайн