Кандидатстване за първи клас през учебната 2023/2024 година

 

 

***************************************************************************************************************************************************

 

ВАЖНО!

 

Приемът на документи за записване в I-ви клас за учебната 2023/2024 г. за първо класиране ще се извърши в сградата на СУ "Иван Вазов" на адрес: гр. Поморие, ул. "Солна" №19 в административния корпус на сградата.

 

02.06.2023 г. - 08:00-17:00 ч.

05.06.2023 г. - 08:00-17:00 ч.

06.06.2023 г. - 08:00-17:00 ч.

 

 

      Приложими документи:

  • Заявление за записване в I (първи) клас през учебната 2023/2024 година - Приложение №3
  • Удостоверение за раждане на детето - копие
  • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал
  • Документ от ГРАО за постоянен/ настоящ адрес на детето

  • Лична амбулаторна карта от детската градина или от личния лекар с пълен имунизационен статус, с приложение 5 и 6 - в срок до 30.08.2023 година

  • Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием - ако е приложимо
  • Протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% - ако е приложимо
  • Актове за смърт на родители - ако е приложимо

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************

 

Прием за учебната 2022/2023. г

 

За първи клас - 3 (три) броя паралелки, с брой на местата 24 ученици - общо 72.

За пети клас - 3 (три) броя паралелки, с брой на местата 26 ученици - общо 78.

 

Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

 

3 клас - 3 (три) броя паралелки с по 24 ученици - 7 свободни места

5 клас - 3 (три) броя паралелки с по 26 ученици - 7 свободни места

6 клас - 3 (три) броя паралелки с по 26 ученици - 4 свободни места

7 клас - 3 (три) броя паралелки с по 26 ученици - 8 свободни места

 

Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 

1 клас - всички паралелки - 72 ученици

2 клас - всички паралелки - 72 ученици

3 клас - всички паралелки - 72 ученици

4 клас - всички паралелки - 72 ученици

 

8 клас - профил "Предприемачески" - 26 ученици