АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

  • Преместването на учениците в държавните и общинските училища
  • Издаване на дубликат в документ за завършен клас, етап или степен на образование
  • Издаване на удостоверяване за валидиране на компетентности
  • Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от 1. до 6. в училище в чужда държава